utorok 18. decembra 2007

Verejnosť proti násiliu v meste Púchov - Predslov

Predkladaný text sa pokúša o stručné vykreslenie okolností spojených so vznikom mestského výboru Verejnosti proti násiliu (VPN) v Púchove. Práca zachytáva problémy predpokladov pre vznik hnutia, poriadenia prvých mítingov, zakladania výborov v meste a najväčších podnikoch ako aj prvé kolo kooptácii do miestneho zastupiteľstva. Časovo sa pohybujeme v rozmedzí 24. novembra 1989 až februára 1990. Ešte raz by som chcel zdôrazniť, že sa jedná o „schematický“ opis udalostí a to, že text vlastne ponúka viac otázok ako odpovedí. Príčinou tohto stavu je najmä nedostatok podkladov pre samotné štúdium témy. V práci som vychádzal najmä z dokumentov Slavomíra Flimmela ako aj minimálneho množstva archiválií, ktoré sú dnes k dispozícii. Preto by som sa chcel touto cestou obrátiť na „pamätníkov“, ktorí by dispomonovali podstatnými dokumentmi, fotografiami či len svojimi vedomosťami a boli by ochotní ich zverejniť pre ďalší výskum. Z toho dôvodu sem píšem e-mailovu adresu vpn.puchov@gmail.com a adresu blogov (www.kmosena.blog.sme.sk a www.vpnpuchov.blogspot.com), na ktorých je zverejnený celý text ako aj ďalšie dokumenty súvisiace s témou (zoznamy kandidátov, listy, vyhlásenia a pod.) Na adresa a stránkach môžete zanechať vo forme komentára svoj názor na text ako aj celkový priebeh udalostí v meste z vašeho osobného pohľadu, poprípade si prezrieť názory iných čitateľov.

Aj napriek možnej kritike o „mladíckosti“, či „neskúsenosti“ autora, však práve tento fakt považujem za devízu pri spracovávaní podobných citlivých tém. Absencia vlastnej skúsenosti s dobou a jej reáliami umožňuje nestranné zhodnotenie predložených faktov a argumentov oboch strán bývalej barikády. Cieľom projektu nie je oživovať minulé spory a nezhody ale získanie relevantných podkladov pre ďalší výskum otázky a rozprúdenie verejnej diskusie o tejto neprehliadnuteľnej kapitole našich dejín bez emócií a predsudkov.“

Jakub Kmošena (študent FF a FSV UK Praha)

Žiadne komentáre: